Inschrijfformulier

Door het ondertekenen en inleveren van dit formulier, verklaar ik: 
 
- akkoord te gaan met de incasso van verschuldigde bedragen

- akkoord te gaan met eenmalig inschrijfgeld van €11,50

- dat ik gebonden ben aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Gymnastiekvereniging Turnlust Huizen om contributie en (in voorkomend geval) wedstrijdkosten en/of borg voor kleding van zijn/haar hieronder genoemde rekening af te schrijven.

Gymnastiekvereniging Turnlust Huizen - Bewegen voor iedereen!