Lidmaatschap

Lid worden

Lijkt het je leuk om lid te worden van Turnlust, dan kun je natuurlijk eerst kennismaken.
Het hele seizoen door kun je komen kijken bij een les of training, om de sfeer te proeven of vrijblijvend een proefles mee te doen.


In het lesrooster kun je zien wanneer de les van je keuze plaatsvindt.

Wil je je inschrijven, dan kan dit door middel van een inschrijfformulier.
Dit formulier is te krijgen bij de leiding of klik hier om het te downloaden.
Het ingevulde formulier kun je inleveren bij de leiding.

“Spelregels” (Entree formulier)

Lees hier de “spelregels” voor het lidmaatschap van Turnlust.

Contributie

In de tabel staat de contributie zoals vastgesteld vanaf 1 augustus 2018 (onder voorbehoud van wijzigingen). De contributiebedragen gelden per kwartaal op basis van automatische incasso. Bij betaling met een factuur worden EXTRA kosten à € 3,25 per betaling in rekening gebracht. Nieuwe leden betalen naast de contributie tevens eenmalige inschrijfkosten (entreegeld) à  € 11,50.

De bedragen die u hiernaast ziet, zijn exclusief eventuele administratiekosten. Als u zelf de contributie overmaakt, is een extra bedrag van € 3,25 administratiekosten per kwartaalfactuur verschuldigd.

Incassomomenten per kwartaal op/omstreeks 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Het opzeggen van uw lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het einde van de contributieperiode plaatsvinden: dus vóór 15 december (periode 1 augustus tot en met 1 januari) en vóór 15 juni (periode 1 februari tot en met 1 juli).

Het opzeggen van uw lidmaatschap voor selectie turnsters kan alleen aan het einde van het seizoen. 

Pilates – contributie
De contributie voor Pilates is € 69,00 per drie maanden/kwartaal (bij niet automatische incasso is een extra bedrag van €3,25 administratiekosten per kwartaalfactuur verschuldigd).

De kwartalen lopen van 1 februari -14 april; 15 april – 31 juli; 1 augustus – 7 november; 8 november – 31 januari.

Incassomomenten per kwartaal op/omstreeks 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Het opzeggen van uw lidmaatschap voor Pilates moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal plaatsvinden: dus vóór 14 maart;30 juni;7 oktober;31 december.

Contributie verhoging tabel.png

Lidmaatschap opzeggen

Afmelden Turnen/Gymnastiek

Een contributieperiode is 6 maanden en loopt van 1 februari t/m 31 juli en van 1 augustus t/m 31 januari.

Het opzeggen als lid kan alleen plaatsvinden door schriftelijke melding aan de ledenadministratie, liefst per e-mail. Je ontvangt van deze melding altijd een bevestiging. Opzeggen dient tenminste 1 maand voor de daaropvolgende contributieperiode plaats te vinden.

Afmelden bij de train(st)er of niet verschijnen in de les gelden niet als opzegging. Er blijft in dat geval een contributieverplichting bestaan.

Opzeggen kan 2 maal per jaar, ingaande 1 februari en 1 augustus. De opzegging dient binnen te zijn vóór 1 januari of vóór 1 juli voor het daaropvolgende halfjaar. Na deze datum bent u verplicht om weer een half jaar lid te blijven van onze vereniging.

Helaas zijn wij als vereniging genoodzaakt om deze regel strikt te hanteren. Te laat opzeggen heeft ook financiële gevolgen ten opzichte van de gemaakte budgetering per jaar van de vereniging.

Noot: Conform de huidige wetgeving is het mogelijk om een lidmaatschap/abonnement per maand op te zeggen, maar sportverenigingen hoeven deze regel niet te hanteren.

Het opzeggen van uw lidmaatschap voor selectie turnsters kan alleen aan het einde van het seizoen. 

Adres ledenadministratie

Opzeggen pilates

De contributieperiode voor PILATES is per drie maanden (kwartaal). De periode lopen van 1 februari t/m 14 april, 15 april t/m 31 juli, 1 augustus t/m 7 november, 8 november t/m 31 januari.

Het opzeggen voor Pilates moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal plaatsvinden. Dus vóór 14 maart, 30 juni, 7 oktober of 31 december.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of liefst per e-mail aan de ledenadministratie. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging (uiterlijk binnen 2 weken na uw email).

Na deze datum bent u verplicht om weer een kwartaal lid te blijven van onze vereniging

Restitutiebeleid contributie tijdens blessure

Als er sprake is van een aaneensluitende periode van het niet kunnen deelnemen aan de lessen door blessure of ziekte, dan gelden de eerste 6 weken als ‘eigen risico’ en zijn dus voor eigen rekening. Na deze periode van 6 weken kunnen wij overgaan tot restitutie van de contributie. De restitutieperiode zal achteraf, als het lid weer begonnen is, in overleg met de train(st)er worden bepaald. Indien je in aanmerking wil komen voor eventuele restitutie, dan dien je je rechtstreeks (altijd schriftelijk en het liefst per e-mail) te melden bij de ledenadministratie. Je ontvangt dan een bevestiging van ontvangst van je melding.

Clubkleding

Zodra onze leden meedoen aan wedstrijden, is het verplicht om (op de wedstrijden) in clubtenue te verschijnen. Het complete tenue bestaat uit een pakje met korte mouwen en een kort – of halflang broekje (dat niet mag worden gedragen in de wedstrijd). Het tenue kan los dan wel als complete set worden aangeschaft.

De pakjes zijn te verkrijgen via de leiding, of via e-mail: Bestellen turnkleding. Vermeld alstublieft de lesdag, het lesuur en naam van de trainster. De bestelling kan bij de ”eigen” trainster worden opgehaald. De betaling dient bij afhalen contant te worden voldaan.

Voor het bestellen van de turnpakjes voor de selectiegroepen verzoeken wij je contact op te nemen met de trainsters van de selectiegroepen.